O nama

O Udruzi

Udruga studenata grada Zaprešića organizirano je udruženje studenata sa zaprešićkog područja te je prva takva organizacija koja okuplja studente iz Zaprešića neovisno o studiju kojeg pohađaju. Ciljevi Udruge su promicanje zajedništva između zaprešićkih studenata, poticanje onih aktivnosti koje kod doprinose osobnom i profesionalnom razvoju studenata te zaštita socijalnog standarda studenata. Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz projekte koje provodi, a koji su usmjereni na poboljšanje akademsko-karijernih vještina kod studenata, pomoć u pronalasku posla, savjetovanje i informiranje te poticanje okupljanja studenata.

Povijest Udruge

Udruga studenata grada Zaprešića osnovana je 28. travnja 2009. kao prvi organizirani oblik okupljanja svih studenata sa zaprešićkog područja u jednu organizaciju, neovisno o studiju na kojeg su upisani. Osnivači Udruge bili su Miljenko Bulaš (predsjednik), Tibor Horvat (potpredsjednik) i Andrija Ivančić (tajnik).

Nakon perioda neaktivnosti, 2015. godine Udruga izabire novi Upravni odbor koji kreće u revitalizaciju Udruge. Pokrenuti su brojni projekti, za koje je Udruga uspješno ishodila financiranje na natječajima Grada Zaprešića. Statut Udruge usklađen je s (u to vrijeme) novim Zakonom o udrugama. Udruga je također sklopila suradnju s lokalnim i međunarodnim organizacijama, kao što su Centar za mladež Zaprešić ili International Peace Youth Group.

U svom daljnjem radu Udruga postaje sve relevantiniji akter u lokalnoj zajednici Zaprešića. Kroz svoje prijedloge i predstavnike u Savjetu mladih Grada Zaprešića, Udruga je utjecala na izmjene pojedinih gradskih akata, poput Odluke o stipendijama Grada Zaprešića. S vremenom Udruga postaje sve fleksibilnija i profesionalnija u svojem radu te se unutar Udruge formiraju tijela poput Nadzornog odbora ili Odbora za regrutaciju. 2018. godine Udruga postaje kandidatska članica Mreže mladih Hrvatske. Udruga danas funkcionira na načelu transparentnosti i otvorenosti, s redovnim izborima Upravnog odbora svake godine te se etablirala kao bitan čimbenik zaprešićkog studentskog života uz prepoznatljive projekte kao što su Brucošijada zaprešićkih studenata, Orijentacijske tribine za maturante SŠBJJ i Zaposli se!.

Ustrojstvo Udruge

Glavno tijelo Udruge je Skupština, koju čine svi redovni članovi Udruge. Skupština zasjeda na sjednicama te donosi izmjene i dopune Statuta Udruge, usvaja izvješća o radu Udruge i financijska izvješća te imenuje i razrješuje članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Redovite aktivnosti Udruge vodi Upravni odbor, kojeg čine predsjednica, potpredsjednik i tajnik Udruge uz još dva redovna člana. Mandat članova Upravnog odbora traje godinu dana. Udruga ima i Nadzorni odbor, kojeg sačinjavaju tri redovna člana, također uz trajanje mandata od jedne godine. Članove Upravnog i Nadzornog odbora možete naći na stranici Članstvo.

Studenti u Zaprešiću

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Zaprešiću prebiva oko 1000 studenata, uz manje varijacije od godine do godine. To znači da je udio studenata u populaciji grada Zaprešića otprilike 4%, što odgovara i brojkama na državnoj razini. Broj studenata u Zaprešiću relativno je stabilan, premda se od akademske godine 2013./14. bilježi blagi pad broja studenata.

Najveći broj studenata iz Zaprešića upisan je na Sveučilište u Zagrebu, a slijede Veleučilište Baltazar Zaprešić te Tehničko veleučilište Zagreb. Prema pojedinim fakultetima sa Sveučilišta u Zagrebu, najviše je studenata iz Zaprešića upisano na Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uvid u strukturu zaprešićkih studenata prema studiju možete steći na grafičkom prikazu (upozorenje: datoteka ima 30 megabajta). Oko dvije trećine zaprešićkih studenata studira na redovnim studijima, dok su ostali na izvanrednim.

U Zaprešiću nije prisutan trend deficita broja studenata u tehničkim, posebice računalnim zanimanjima. Deficitarni studiji u zaprešićkih studenata većinom su pojedinačni izdvojeni smjerovi poput farmacije ili glazbene pedagogije.

Nadalje, najveći dio studenata iz Zaprešića, njih oko 70%, studira u Zagrebu, ili na zagrebačkom Sveučilištu, ili na drugim visokim učilištima. Prema mjestu studija, nakon Zagreba po broju upisanih zaprešićkih studenata slijedi sam Zaprešić, a potom ostali gradovi kao što su Rijeka i Split. Što se tiče spolne strukture, u Zaprešiću je nešto više studentica nego studenata, s otprilike 55% naprema 45%.