Projekti

Vlastiti projekti

Centar za razvoj akademskih vještina

Cilj projekta Centar za razvoj akademskih vještina jest poboljšati akademske i karijerne vještine studenata grada Zaprešića kroz edukaciju o psihološkim i praktičnim zakonitostima funkcioniranja profesionalnog razvitka.

Prikaži više

U životu svakog studenta od iznimne je važnosti posjedovanje vještina koje mu omogućuju dobro snalaženje u akademskim obvezama, a pred kraj i nakon studija postaju sve važnije i vještine koje studentu olakšavaju funkcioniranje u poslovnom svijetu. Kako zaprešićki studenti stoje po ovom pitanju?

Postojanje problema slabije razvijenih akademskih vještina u zaprešićkih studenata utvrđeno je Anketom o zadovoljstvu studijem studenata grada Zaprešića provedenoj akademske godine 2016./2017., a postojanje problema slabije razvijenih karijernih vještina utvrđeno je uvidom u statističke podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zapostavljanje ovih problema može dovesti do uzlaznog trenda rasta nezaposlenosti i vremena potrebnog za pronalazak posla, kao i do slabijeg prosjeka ocjena, duljeg vremena potrebnog za završetak studija i silaznog trenda kvalitete znanja usvojenih na studiju. U svrhu rješavanja tih problema i ispunjenja potreba zaprešićkih studenata, projekt obuhvaća dvije radionice: Kako tražiti (i naći) posao? i Male tajne uspješnog učenja. Projekt se održava u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića, a izvoditelji projekta su stručnjakinje iz Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Apsihe – Centra za osobni razvoj. Promocija je osigurana putem relevantnih medija.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Grada Zaprešića.

Brucošijada zaprešićkih studenata

Najbolja studentska zabava u Zaprešiću u režiji studenata!

Prikaži više

Jedan od uspješnih projekata Udruge je i provođenje već tradicionalne Brucošijade studenata grada Zaprešića. U anketi provedenoj unutar studentske populacije iskazala se potreba za organiziranjem događaja koja će okupiti zaprešićke studente željne dobre zabave i glazbe bez obzira na žanrovsku pripadnost, a da se isto organizira u našem gradu čime je riješena glavobolja oko povratka kućama u kasne noćne sate.

Organiziranje ovakvog događaja pokazalo se punim pogotkom za okupljanje zaprešićkih studenata u našem gradu za međusobno upoznavanje studenata prožeto izvrsnom zabavom.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Grada Zaprešića.

Zaposli se!

Vrijedan si, uspješno ispunjavaš studentske obaveze i imaš višak vremena ali manjak novaca? Popuni svoj studentski proračun klikom na zaposli-se.com!

Prikaži više

Zaposli se! je projekt Udruge studenata grada Zaprešića kojemu je cilj okupiti sve poslodavce (bilo pravne ili fizičke osobe) na zaprešićkome području kako bi se stvorila objedinjena ponuda studentskih poslova za zaprešićke studente. Krajnji ishodi su, osim privređivanja novaca, stjecanje praktičnih iskustava i radnih navika kod studenata te smanjenje odlaska studenata na poslove koji su udaljeni i za koje je potrebno platiti prijevoz.

U svrhu ispunjavanja tog cilja uspostavljena je web-stranica zaposli-se.com, koja omogućuje registraciju poslodavaca i objavu oglasa za posao te pregled objavljenih poslova i javljanje na iste.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Grada Zaprešića.

Orijentacijske tribine za maturante SŠBJJ

Cilj ovog projekta je pomoći maturantima u odabiru studija i ubrzati njihovu integraciju na studij.

Prikaži više

Projekt sadrži održavanje usmenih predavanja o studijima koji su najzastupljeniji izbori maturanata iza kojih slijedi rasprava o istim. Do liste najpoželjnijih studija i predavanja za tekuću školsku godinu dolazi se prikupljanjem podataka o interesu maturanata za studijem i njihovom analizom. Predavanja su usmjerena na prenošenje iskustava koja se mogu saznati samo “iz prve ruke”, a ne općih podataka koje maturanti lako mogu sami naći. Projekt se provodi u suradnji sa Srednjom školom Ban Josip Jelačić, volontiranjem studenata. Provodi se prikupljanje podataka o interesu maturanata i njihovom analizom se dolazi do liste najpoželjnijih fakulteta i predavanja za tekuću školsku godinu. Ishodi tribina su: prenesena iskustva studiranja na određenim visokim učilištima za maturante; smanjenje broja maturanata koji su neodlučni pri upisu studija i dugoročno smanjenje broja studenata koji se prebacuju na neki drugi studij. Termin održavanja Orijentacijskih tribina je u siječnju ili veljači u Srednjoj školi ban Josip Jelačić.

Koliko plaćam svoj pokaz?

Kampanja usmjerena na informiranje javnosti o nejednakim cijenama javnog prijevoza za zaprešićke studente u odnosu na zagrebačke te na otklanjanje spomenutog problema.

Prikaži više

Velika većina studenata s područja Zaprešića, preko 70%, studira u Zagrebu, a najčešće prijevozno sredstvo kojim studenti putuju do mjesta studija jest ZET-ov autobus linije 172. Kao i svi drugi korisnici javnog prijevoza, zaprešićki studenti moraju platiti uslugu putovanja. No, čini se da se oni pritom nalaze u nešto nepovoljnijem položaju od svojih zagrebačkih kolega. Naime, premda je jasno da će cijena prijevoza biti skuplja za stanovnike Zaprešića budući da se ne nalaze u istoj tarifnoj zoni kao i Zagrepčani, nikako ne bi smjelo biti dopustivo da je cijena mjesečnog pokaza za područje Zaprešića gotovo ista, pa i veća, od cijene pokaza za područje Zagreba. Ovo tvrdimo stoga što je u Zaprešiću ukupna duljina linija ZET-ovog javnog prijevoza znatno manja nego u Zagrebu, a godišnji troškovi poslovanja ZET-a u Zaprešiću oko 70 su puta manji nego u Zagrebu.

Tijekom 2017. godine Udruga je provodila sustavnu medijsku kampanju kojom se namjeravalo informirati javnost o nepovoljnom položaju zaprešićkih studenata u pogledu putovanja ZET-om. Kampanja je postigla dobru vidljivost te je, između ostaloga, popraćena prilogom u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na prvom kanalu Hrvatske radiotelevizije. Udruga je izložila svoje argumente u informativnom video uratku, kojeg možete pogledati ovdje. Također, Udruga je, na temelju izračuna predložila novu cijenu pokaza, što možete vidjeti ovdje. Premda ciljevi Udruge nisu u potpunosti ostvareni, nakon medijskih istupa Udruge i višestrukih zahtjeva, ZET je omogućio objedinjavanje zaprešićkog i zagrebačkog studentskog pokaza, čime je cijena pokaza snižena za oko 10%, odnosno 20 kuna.

Razvoj sustava ciljanog stipendiranja studenata grada Zaprešića

Projekt čiji je cilj unaprijediti sustav stipendiranja zaprešićkih studenata kroz sustavno istraživanje strukture studentske populacije u gradu.

Prikaži više

Velik broj gradova, općina i županija stipendira studente sa svojeg područja kao oblik materijalne podrške i društvenog prepoznavanja uloženog truda i zalaganja u studij. No, premda su stipendije za deficitarne srednjoškolske struke vrlo česte, stipendije za deficitarna zanimanja za koje je potrebno visoko obrazovanje su rijetkost. Cilj ovog projekta bio je identificirati deficitarne studije među zaprešićkom studentskom populacijom te stipendiranjem utjecati na povećanje broja studenata tih studija. Osim toga, cilj projekta bio je i nizom drugih preporuka unaprijediti sustav stipendiranja zaprešićkih studenata.

U svrhu ostvarenja projektnih ciljeva, provedeno je istraživanje te je napisan opsežan prijedlog, kojeg možete pročitati ovdje. Kroz komunikaciju s gradskim tijelima, osigurano je usvajanje nekih od prijedloga koje je Udruga uputila, premda nisu ostvareni glavni ciljevi stipendiranja deficitarnih studija. Posebno valja istaknuti kako su na sjednici Gradskog vijeća u srpnju 2018. prihvaćene Izmjene i dopune Odluke o stipendijama Grada Zaprešića koje je uputio Savjet mladih Grada Zaprešića, a kojima se, u skladu s prijedlozima Udruge, omogućuje stipendiranje studenata prve godine preddiplomskog/integriranog studija.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Grada Zaprešića.

Suradnje i partnerstva

Centar za mladež Zaprešić

Aktivna i bliska suradnja Udruge i Centra za mladež Zaprešić traje već treću godinu zaredom. Udruga surađuje s centrom na dva projekta.

Prikaži više

U okviru projekta Lokalni volonterski centar Zaprešić, suradnja se ostvaruje u pomoći u pronalaženju studenata volontera potrebnih za razne aktivnosti i projekte Centra, a u okviru projekta Info-centar za mlade Udruga promovira vlastite projekte, potiče mlade na aktivnost u svojoj lokalnoj zajednici, te na taj način doprinosi razvoju civilnog društva u Zaprešiću.